Monthly Archives: August 2012

Don’t let them bastards bring you down

Don't let them bastards bring you down

Hav förtröstan kamrat, frände. I tid och otid kommer hoppet åter och kämpa ska vi alla tills vi döende dör.

Publicerad i Fria tidningars pappersupplaga onsdagen 29/8 2012 av Marty Martin Birkestam

Advertisements

Leave a comment

August 29, 2012 · 7:43 pm